Inloopavond voor ontwerpbestemmingsplan herziening Aartswoud, De Weere en De Gouwe 2018

Voor de bebouwde kommen van de kernen Aartswoud, De Weere en De Gouwe wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Dit bestemmingsplan heeft als doel om voor de huidige situatie in deze drie kernen uniforme juridisch-planologische regeling te treffen.

Bron: Gemeente Opmeer